Lai lietotu IMAP, POP3 un SMTP servisus, ir jāustāda parole, ar kuru slēgsieties klāt google serveriem.

Lūdzu, ievadiet savu izvēlēto paroli (tai vēlams būt atšķirīgai no SKOLA domēna lietotāja paroles) zemāk formā.

Parolei ir jābūt vismaz 8 simbolu garai un tai jāsatur lielie vai mazie burti, vai skaitļi vai simboli !@#$%^&*()_+ vai atstarpe.

IMAP un SMTP iespējošanai ir apraksti:

Google konta jaunā parole:

Google konta jaunā parole (pārbaudei):